Centra

V České republice je Mistr Sandó Kaisen známý veřejnosti od roku 1990 nejen díky vydaným knihám, ale také díky přednáškám, úvodům do meditace zazen, z tisku, rozhlasu a televize.

Významnému rozšíření učení v ČR přispěl blízký žák mistra, polský mnich Tomasz Dabrowski, za jehož působení v letech 2004 – 2011 vzniklo společným úsilím v ČR mnoho nových zenových center (dódžó) a učení mistra se tak mohlo dostat blíž k dalším lidem. V roce 2005 založili žáci mistra Kaisena občanské sdružení Sótó zen Česká republika, které je součástí organizace Zazen International a jeho hlavním účelem je předávání učení mistra v ČR (stanovy sdružení).

V současné době je za šíření mistrova učení v České republice odpovědný dlouholetý žák mistra, polský mnich Tomasz Dąbrowski.Nahoru | © Zen mistra Sandó Kaisena, Sótó zen ČR