Příspěvky

Finanční dar

Centrum je financováno pouze z příspěvků praktikujících.

Při první návštěvě je příspěvek dobrovolný.

Pravidelně praktikující se podílí na provozu částkou 950 Kč za měsíc, která slouží na pokrytí nájmu a nákup potřebných věcí jako jsou vonné tyčinky, svíčky, čerstvé květiny pro ikebanu, jídlo a čaj na oltář atd. Z této částky je dále odváděn příspěvek 280 Kč (10 Euro) pro naše hlavní centrum ve Francii Ho Sho Ji.

Pravidelný příspěvek lze poslat na účet nebo předat v hotovosti v centru vždy do 15. dne v měsíci.

Pokud někdo přijde pouze výjimečně, může zaplatit jednorázový příspěvek 200 Kč.Nahoru | © Zen mistra Sandó Kaisena, Sótó zen ČR

Kontakt

+420 775 026 063
+420 733 732 461
brno@sotozen.cz

Sótó zen - Facebook

Sótó zen - Twitter

Newsletter