Zenové dódžo Zanmaidži Ostrava

„ Zen je jasným pohledem na všechny věci.
Bloudící mysl krouží kolem lotosu,
osvícená mysl nechá lotos kroužit okolo sebe.”

Na zen se často díváme jako na nějakou zvláštní a tajemnou praktiku, stojící na pokraji každodenního života. Je to názor, který je naprosto mylný a nesprávný. Zen není ničím jiným, než návratem k normálnímu stavu – prvotnímu stavu těla a ducha lidské bytosti. Na ničem nelpět, být otevřený a všechno přijímat. Štěstí a neštěstí, život a smrt, formu i prázdnotu.

Není to však jednoduché, jsme-li vězni svých vlastních iluzí. Člověk trpí, vězněný svými iluzemi. Iluze jsou zdrojem utrpení. Lidská bytost je přespříliš zatížena myšlenkami, starostmi, bezradností, neklidem a smutkem.

Trpí chudý, trpí rovněž bohatý. To utrpení není jen hmotné, utrpení ducha je mnohem větší. Člověk má sklony žít v zaslepení a iluzích, prostřednictvím smyslů vnímá tvary a události, třídí, vynáší závěry a je hluboce přesvědčen o tom, že to, co tvoří jeho mozek, je pravda.

Poté jistý si tím, co si myslí, je připraven bojovat za svá přesvědčení.

Probouzí-li se člověk ze snu a rozumí, že ego proniká celý vesmír, neklid i lež se rozplývají jako sníh na slunci. Když mizí lež, vesmír se stane čistým jako křišťál.

Podstatou praktikování zenu je zazen, meditace v sedě, se zkříženýma nohama a rovnou páteří, předávaná tisíce let z mistra na žáka.

Takový způsob sedu, s pozorností směřovanou k dechu, rozvíjí nejvyšší rozměr vědomí, které proniká všemi činnostmi každodenního života.

Zazen nemá žádný cíl, ani z něj neplyne žádný zisk, není v něm nic magického, ani tajemného, je bez předmětu. Není nám potřebná moc ducha, přirozený sed je absolutní praktikou. Opravdový zazen je návratem k přirozenosti a klidu, je myšlením jednotou těla, prostřednictvím správného sedu. Pokud když sedíme, dovolíme našim myšlenkám klidně plynout, moudrost ducha se přirozeně rozvine.

Skrze onu čistou a nezištnou pozici lidské bytosti, Ti, kteří ji praktikovali, dosáhli Probuzení.

Zen je jediným možným naplněním života člověka, abychom mu porozuměli, náleží usednout do zazenu tak, jak to učinili Buddha a dávní mistrové. Zenu není možné porozumět četbou knih či poslechem přednášek, jde o odhalení pramene života v nás samotných.Nahoru | © Zen mistra Sandó Kaisena, Sótó zen ČR