Historie

Dódžó je slovo pocházející z japonštiny. Dó – znamená cesta; džó – znamená místo. Dódžó je tedy místo, kde společně s ostatními praktikujeme cestu, Cestu Probuzení. Počátky ostravského dódžó sahají do listopadu 2005. Tehdy několik žáků Mistra Kaisena zorganizovalo přednášku „Úvod do zenové meditace“ a od té doby je v Ostravě jeho učení předáváno skrze pravidelná meditační setkání v dódžó a přednášky. Předáváním Mistrova učení v Ostravě je pověřen polský mnich Robert Mirowski.

Mistr Kaisen dal dne 30.12.2006 dódžó v Ostravě jméno Zanmaidži, tedy Chrám Samádhi.

Ze začátku jsme se scházeli jednou týdně v malé tělocvičně v DDM v Mariánských Horách, kde jsme však vydrželi pouze několik měsíců. To jsme se přestěhovali do sálu při čajovně Šambala na Ostrčilově ulici v centru. Tam jsme byli až do jejího stěhování v roce 2008. Tehdy jsme po dlouhém hledání zakotvili v místě našeho současného dódžó, které si pronajímáme na stálo. Nachází se na Varšavské ulici v Hulvákách a co nám síly a finanční dary postačují snažíme se z něj pomalu vytvořit opravdové místo předaní Cesty. Však, přijďte se podívat…Nahoru | © Zen mistra Sandó Kaisena, Sótó zen ČR