Příspěvky

Finanční dar
Měsíčně: 600 Kč. (Pro studenty, důchodce, rodiče na rodičovské dovolené a podob. 300 Kč.)
Jednorázová návštěva 100 Kč.
Příspěvek na první návštěvě je dobrovolný.
Peníze jsou použity na potřeby dódžó:
Nájem, elekřina, voda, plyn, vonné tyčinky, svíčky, atd. V tomto příspěvku je zahrnuto 300 Kč jako měsíční členský příspěvek Občanskému sdružení SÓTÓ ZEN ČESKÁ REPUBLIKA a měsíční příspěvek francouzské asociaci HOSHO JI pro fungování centrální svatyně ve Francii.

Dódžóprvotní místo, kde měl Buddha satori. Dó – znamená Cesta, džó – znamená místo. Takže dódžó je místo, kde se praktikuje zazen. Místo, kde praktikující opouští všechny iluze, všechny vlastní pravdy a věci. Termín dódžó pochází z čínského buddhismu.Nahoru | © Zen mistra Sandó Kaisena, Sótó zen ČR