Historie

V České republice je Mistr Kaisen známý veřejnosti od roku 1990 nejen díky vydaným knihám, ale také díky přednáškám, úvodům do meditace zazen, z tisku, rozhlasu a televize.

První zenový mnich v ČR, Robert Slapnička, žák mistra Kaisena, založil v roce 1997 první dódžó v Praze, které bylo nad japonskou restaurací Miabi v prostorách Česko-japonské společnosti, kam jednou týdně dojížděl a vedl zazen. Později dódžó několikrát změnilo místo, bylo v Česko-japonské společnosti na Můstku, později v Pražském buddhistickém centru Lotus v Dlouhé ulici.

Mistr Kaisen při své návštěvě v Praze v roce 2001 dal našemu dódžó jméno Mjó gen dži, což přeloženo z japonštiny znamená Chrám tajemného pramene.

 Nahoru | © Zen mistra Sandó Kaisena, Sótó zen ČR

Kontakt

+420 735 793 098
+420 725 453 380
praha@sotozen.cz

Sótó zen - Facebook

Sótó zen - Twitter

Newsletter