Příspěvky

Finanční dar
Dódžó je financováno z měsíčních příspěvků praktikujících osob.

První návštěva v dódžó je zdarma. Osoba pravidelně praktikující přispívá měsíčně částkou, kterou si sama zvolila, minimálně však 700 Kč. Z této částky se odvádí 50 Kč do pokladny české sanghy a 100 Kč na podporu kláštera Ho sho ji. Pokud někdo přijde v měsíci jen jednou, může zaplatit pouze 150 Kč.

Peníze z příspěvků jsou použity výhradně na potřeby dódžó – nájem, vonné tyčinky, svíčky, atd.

Příspěvky je nutné odevzdat pokladníkovi či do pokladničky v dojo vždy do 10. dne kalendářního měsíce.

Klášter Ho sho ji je naší hlavní svatyní a přebývá v něm Mistr Kaisen. Klášter lze taktéž podporovat libovolnou částkou.

Dódžóprvotní místo, kde měl Buddha satori. Dó – znamená Cesta, džó – znamená místo. Takže dódžó je místo, kde se praktikuje zazen. Místo, kde praktikující opouští všechny iluze, všechny vlastní pravdy a věci. Termín dódžó pochází z čínského buddhismu.Nahoru | © Zen mistra Sandó Kaisena, Sótó zen ČR

Kontakt

+420 735 793 098
+420 725 453 380
praha@sotozen.cz

Sótó zen - Facebook

Sótó zen - Twitter

Newsletter