Vedoucí dódžó

Tomasz Dąbrowski

TomekŽákem, odpovědným za předávání učení Mistra Sandó Kaisena v ČR, je jeden z jeho nejbližších žáků, polský mnich Tomasz Dabrowski.

Narodil se v roce 1975 v Krakově, kde strávil většinu svého života. Vystudoval ekonomii a v současnosti se v Praze věnuje vyučování cizích jazyků.

V mládí se věnoval sportu a bojovým uměním (karate), díky kterým se seznámil s východní naukou a meditací. Po smrti otce intenzivně pocítil netrvalost života a rozhodl se hledat odpovědi na své nejhlubší otázky. Na začátku roku 1996 se setkal s mistrem Kaisenem a stal se jeho žákem. O několik měsíců později vycestoval na roční pobyt do mistrova klášteru ve Francii, kde byl vysvěcen na mnicha pod jménem Keidži, Svatyně míru. Po návratu do Polska založil a vedl centra ve Varšavě a Poznani. V roce 2003 se s dalšími blízkými žáky mistra zasadil o založení kláštera v Polsku. Po následující tři roky byl v tomto klášteře permanentem a zastával funkci šuso (asistent mistra v dódžó) a pokladníka.

Po celou dobu své praxe intenzivně pomáhá mistrovi v šíření učení v Polsku, v Čechách a nyní také v Rusku.

V roce 2004 ho mistr pověřil předáváním učení v Čechách. Vede dódžó v Plzni a v podílí se na vedení dódžó v Praze.

15. května 2012 obdržel od Mistra Sandó Kaisena
Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího Štítu a získal titul Reverenda.Nahoru | © Zen mistra Sandó Kaisena, Sótó zen ČR

Kontakt

+420 735 793 098
+420 725 453 380
praha@sotozen.cz

Sótó zen - Facebook

Sótó zen - Twitter

Newsletter