Zazen v dódžó

Zazen, původně nazývaný dhjána, nemá nic společného s meditací, protože tu ve skutečnosti není nic, o čem by se mělo meditovat. Není tu nic k nalezení ani k uchopení. Jedná se spíše o opuštění všech věcí a ponechání ducha v jeho přirozeném stavu, svobodného a zbaveného neklidu. Zen – znamená Úplnost, Všechny Bytosti, Za – znamená usednout. Zazen tedy znamená usednout přirozeně v srdci všech věcí. Je třeba být klidný, uvolněný, svobodný a ponechat stranou všechny naše výtvory mysli, ať už jsou jakékoli. Zazen to je návrat do nulového bodu vědomí. Je to čisté vědomí, prvotní, dokonalá, absolutní pravda, stojící nad bytím i ne-bytím, kterou nazýváme Bůh, Buddha, Brahma! Protože je neuchopitelná, za hranicemi našeho osobního vědomí, je nepojmenovatelná, nezrozená, bez počátku a bez konce.

Zazen trvá přibližně 1 hodinu.
Po půl hodině je krátká přestávka na uvolnění nohou nebo kinin (meditace v chůzi).
Na konec zazenu se recituje Sútra srdce. Po zazenu je společné posezení u čaje. V dódžó je možné si koupit knihy a CD Mistra Kaisena.

Co potřebujete na zazen
Na meditaci si s sebou přineste volné oblečení, zafu (polštář, na kterém se medituje), nebo stočenou deku. Jestli máte zájem o zazen nebo akce námi pořádané, neváhejte nás kontaktovat, nebo můžete přijít přímo do dódžó, nejlépe 30 minut před začátkem zazenu.Nahoru | © Zen mistra Sandó Kaisena, Sótó zen ČR

Kontakt

+420 735 793 098
+420 725 453 380
praha@sotozen.cz

Sótó zen - Facebook

Sótó zen - Twitter

Newsletter