Podmenu

Mistr Kaisen

Mistr Sandó Kaisen

„Učím zazen, ukazuji metodu,
která vás může dovést na místo,
kde není ani života ani smrti a
odkud současně život i smrt pochází.“

Sandó Kaisen

Meditace zazen, Buddhovo sezení. Tichá, bezpředmětná meditace v sedě, bez jakéhokoli cíle. Důraz kladený na polohu těla a dýchání. V tomto univerzálním sedu dosáhl před 2500 lety probuzení Buddha Šákjamuni, od té doby byla pozice předávána přímo z mistra na žáka: z Indie do Číny, z Číny do Japonska, z Japonska do Evropy. Pravidelné praktikování pozornosti při zazenu vede k dosažení přirozeného stavu těla i ducha, nad všemi dogmaty a filozofickými koncepcemi.

Sandó Kaisen (Alain Krystaszek) se narodil 18. května 1952 v Noyonu ve Francii. Větší část svého dětství prožil v Polsku, odkud pocházel jeho otec a kde se také poprvé setkal s křesťanstvím. Jeho život, jak sám říká, však neovlivnilo ani tak náboženství, jako spíše setkání s určitými lidmi.

Studoval evangelia, chodil na mše, poslouchal kázání a dokonce se zamýšlel stát knězem. S tím, jak vyrůstal, však stále více přemýšlel o otázkách nespravedlnosti, zloby a lidské hlouposti. Neustále si kladl různé otázky, na které mu kněží v té době nebyli schopni odpovědět. Nedokázal se smířit s myšlenkou, že by vnitřní mír a štěstí ducha mohly existovat jen mezi čtyřmi zdmi kostela a začal proto usilovně hledat jinou duchovní cestu. Fascinován tradicí Východu, obrátil posléze pozornost k bojovým uměním a rozhodl se odjet do Číny, kde chtěl bojová umění praktikovat u samého zdroje. Náročnou cestu podnikl v roce 1972, převážně autostopem a pěšky, napříč Himalájemi, napříč celou komunistickou Čínou. Dostal se až do blízkosti chrámu Šao-lin, kolébky bojových umění, do malého taoistického chrámu ztraceného v horách (v Nanjangu provincie Hunan). V tomto chrámu praktikoval kung-fu (wu-šu) a meditoval u ctihodného Mistra Sü-ta (bylo mu tehdy 106 let), který ho naučil mistrovství ovládání těla a ducha, stejně tak jako tradiční čínské medicíně.

Po roce se vrátil do Francie, vyučoval wu-šu, léčil pomocí čínské medicíny, aplikoval akupunkturu, fytoterapii a masáž šiacu. Důležitým momentem pro další životní směřování bylo setkání s japonským mistrem Taisenem Dešimaruem (nazýván Prvním Patriarchou Západu), který přijel do Evropy, aby zde šířil zenové učení. Setkání jej hluboce zasáhlo, stal se proto jeho žákem a od Mistra se neodloučil až do jeho smrti v roce 1982. Prostřednictvím zazenu se mu dostalo potvrzení toho, v co vždy věřil: že niterné hledání je přístupné všem, že odpověď na něj nemůže být filozofická, mystická, esoterická, mravní nebo dokonce z božského řádu. Že pokud ono světlo existuje, září bez rozdílu ve všech bytostech a nemůže být výlučností pouze velkých kněží, guruů, tradičních klášterů či svatých písem. V roce 1979 byl Mistrem vysvěcen na mnicha pod jménem Sandó Kaisen „Osamělý poustevník“.

Mistr žije spolu s několika žáky ve Francii, v klášteře Pic Lumineux (Chrám štítu světla) – u městečka Larzac v kraji Dordogne. V tomto klášteře se pravidelně konají meditační ústraní, na něž přijíždějí žáci z celé Evropy.

Je autorem řady  knižních publikací, z nichž některé vyšly v České republice: Mnich bojovník, Buddhismus a křesťanství, Odysea člověka světla, Trilogie mistrů zenu, Umění pokojného umírání, Zazen satori, Budodharma – cesta samuraje nebo také kniha Zenová masáž a medicína (věnovaná speciálnímu druhu masáže, která byla prováděna od 10. století v Číně a potom v Japonsku pouze v zenových klášterech). Poslední z titulů vydaných v Čechách je sbírka přednášek, které se uskutečnily během mistrových cest po Evropě – Cesta v prázdnotě. Mistr Sandó Kaisen skládá a zpívá šansony (byl profesionálním hudebníkem) – v klášteře zřídil nahrávací studio UNIVOX, kde doposud nahrál a vydal na dvě desítky CD, v nichž originálním způsobem přibližuje posluchačům podstatu zenu, problematiku umírání, učení pravoslavných kněží, súfismu apod. Některé z nich vyšly také v České republice. Spolu se svými žáky natočil celovečerní film Prach světa (podle skutečného životního příběhu), který byl v České republice poprvé promítán v roce 2006.

Mistr Sandó Kaisen je uznáván jako zakladatel evropského zenu. Díky jeho pravidelným misím se zen rozšířil na území České republiky, Slovenska, Polska, Ruska, Ukrajiny a vytvořilo se široké společenství praktikujících. V České republice je Mistr známý široké veřejnosti od roku 1990 nejen díky vydaným knihám, ale také díky přednáškám, tiskovým konferencím, vystoupením v rozhlase a televizi. Při svých návštěvách se setkal s mnoha významnými osobnostmi kulturního a politického života, byl také hostem bývalého prezidenta Václava Havla.

Mistr má v České republice řadu svých žáků. V mnoha městech vznikla centra, kde se pod vedením mnichů pravidelně praktikuje Buddhovo sezení a kaligrafie a předává Mistrův odkaz.Nahoru | © Zen mistra Sandó Kaisena, Sótó zen ČR