Podmenu

Mniši v ČR

Tomasz Dąbrowski

TomekŽákem, odpovědným za předávání učení Mistra Sandó Kaisena v ČR, je jeden z jeho nejbližších žáků, polský mnich Tomasz Dabrowski.

Narodil se v roce 1975 v Krakově, kde strávil většinu svého života. Vystudoval ekonomii a v současnosti se v Praze věnuje vyučování cizích jazyků.

V mládí se věnoval sportu a bojovým uměním (karate), díky kterým se seznámil s východní naukou a meditací. Po smrti otce intenzivně pocítil netrvalost života a rozhodl se hledat odpovědi na své nejhlubší otázky. Na začátku roku 1996 se setkal s mistrem Kaisenem a stal se jeho žákem. O několik měsíců později vycestoval na roční pobyt do mistrova klášteru ve Francii, kde byl vysvěcen na mnicha pod jménem Keidži, Svatyně míru. Po návratu do Polska založil a vedl centra ve Varšavě a Poznani. V roce 2003 se s dalšími blízkými žáky mistra zasadil o založení kláštera v Polsku. Po následující tři roky byl v tomto klášteře permanentem a zastával funkci šuso (asistent mistra v dódžó) a pokladníka.

Po celou dobu své praxe intenzivně pomáhá mistrovi v šíření učení v Polsku, v Čechách a nyní také v Rusku.

V roce 2004 ho mistr pověřil předáváním učení v Čechách. Vede dódžó v Plzni a v podílí se na vedení dódžó v Praze.

15. května 2012 obdržel od Mistra Sandó Kaisena
Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího Štítu a získal titul Reverenda.

Robert Klimo

RobertCentrum v Brně má „pod palcem“ mnich slovenského

původu, Robert Klimo. Narodil se v roce 1969 v malém slovenském městečku Šurany, ale většinu života pobýval v Bratislavě. Vyučil se strojařem a tomuto povolání se věnoval až do roku 2009. V současnosti pracuje jako zahradník.

V roce 2000 ho jeho dlouhodobý zájem o zen přivedl k regulární praxi v bratislavském dódžó. V roce 2005 byl mistrem vysvěcen na mnicha pod jménem Gjódža, Mnich bez domova. V následujícím roce se přestěhoval do Brna, kde v roce 2009 převzal vedení dódžó po jeho zakladatelce mnišce Karolíně Fajthové.

1. ledna 2014 obdržel od Mistra Sandó Kaisena Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího Štítu a získal titul Reverenda.

Robert Mirowski

Robert při zazenuZa předávání Mistrova učení v Ostravě je zodpovědný polský mnich Robert Mirowski.

Robert se narodil v roce 1970 v malé vesničce u Tarnówa, ale většinu svého života strávil v Krakově. Vyučil se instalatérem a tomuto povolání se posléze věnoval dalších patnáct let.

K zenové praxi ho přivedlo v roce 1992 setkání s žáky mistra Kaisena, kteří přišli učit meditaci zazen mezi studenty bojových umění na akademii džiu-džitsu, kterému se v té době věnoval.

Tehdy začal pravidelně navštěvovat meditační setkání v krakovském dódžó a věnovat se zenové praxi naplno. Po několika letech se rozhodl, že svůj život zcela zasvětí předávání zazenu a požádal svého Mistra o vysvěcení na mnicha. Byl vysvěcen v roce 2000 pod japonským jménem Mašo – Oko života.

Během své praxe Mistra často doprovázel při jeho misijních aktivitách a byl jedním z žáků, kteří se v roce 2003 zasadili o založení zenového kláštera v Polsku. V tomto klášteře byl pernamentem tři roky až do jeho zániku. V roce 2006 se přestěhoval do Ostravy, aby zde vedl meditace, soustředění (sesšin) a šířil učení svého Mistra.

Robert je svobodný a bezdětný. Na živobytí si v současnosti vydělává šitím meditačních pomůcek a oděvů.

 

Stanislava Janíčková

stankaStanislava se narodila 30. srpna 1980 v Uherském Brodě. V současné době ale bydlí v Brně, kam se přestěhovala kvůli studiím – vystudovala zde angličtinu a češtinu na Masarykově univerzitě, filozofické fakultě. Od ukončení studií pracuje jako učitelka angličtiny a češtiny pro cizince.

Ráda cestuje, tančí, učí se cizím jazykům a aranžuje květiny (ikebana).

Se zenovou praxí začala v roce 2007, a v roce 2013 ji Mistr Sandó Kaisen vysvětil za mnišku.

Od začátku praxe zastávala několik funkcí. Byla sekretářkou, pokladníkem a nyní je hlavní „tenzo“ (kuchařka) pro celou Českou republiku.

Zůstává v blízkém kontaktu s Mistrem Sandó Kaisenem a jezdí za ním pravidelně do kláštera ve Francii na zenová soustředění (sesšin).

V současné době je zodpovědná za vedení zenového centra v Uherském Hradišti.Nahoru | © Zen mistra Sandó Kaisena, Sótó zen ČR