Podmenu

Odkaz Dharmy

– Françoise „Šinkjó“ Badet
– Chantal „Džisei“ Laurent
– Ariane „Džijuni“ Lecourt
– Agnés „Eihei“ Gouaud
– Alexandra „Eiki“ Migacz
– Tomasz „Keiji“ Dąbrowski
Robert „Gyôja“ Klimo
Silvia „Kishó“ Gulová
Brice „Arya“ Rodriguez


Françoise „Šinkjó“ Badet

Françoise se narodila v roce 1950 v Paříži a vystudovala filozofii na Sorbonně. V letech 1977 až 1984 praktikovala ve skupině duchovního učitele Gurdjiefa jako pernamentka. V roce 1984 se začala věnovat zenové praxi se Sandó Kaisenem, v květnu 1985 byla vysvěcena na bódhisattvu (Džišó) Mistrem Stéphanem Kosenem Thibaultem v Gendronnière, a poté vysvěcena mniškou (Šinkjó) Sandó Kaisenem v roce 1987.

Následovala jeho učení, byla pernamentkou v mnoha svatyních vytvořených mistrem, „Zenridži“, „Gjóbutsudži“, pak „Seišódži“, kde se stala zástupkyní představeného svatyně, a „Zářící Štít“ („Hóšódži“), kde se stala představenou kláštera. Od roku 1991 doprovázela Sandó Kaisena na misiích ve východní Evropě. Zastávala fuknce sekretářky, TENZO, pokladníka a správce svatyně. V posledních letech předává pozici tichého sedu v Rusku.

4. září 2011 obdržela Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího Štítu a získala titul Reverendky (Mistryně).


Françoise Šinkjó Badet


Sandó Kaisen a Françoise Šinkjó Badet


Chantal „Džisei“ Laurent

Narozena v roce 1961
Praxi se věnuje od roku 1990
Vysvěcena na mnišku byla v roce 1992
Osobní sekretářka mistra a sdružení od roku 1994

20. listopadu 2011 obdržela od Mistra Sandó Kaisena Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího Štítu a získala titul Reverendky (Mistryně).

Mniška Džisei


Ariane „Džijuni“ Lecourt

Narozena v roce 1961
Praxi se věnuje od roku 1991
Vysvěcena na mnišku byla 7. února 1993
Po 7 let zastávala funkci tenzo (kuchaře) v klášterech Seišódži a Hóšódži.
Doprávazela mistra při jeho misii ve Východní Evropě a vede několik dódžó.

20. listopadu 2011 obdržela od Mistra Sandó Kaisena Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího Štítu a získala titul Reverendky (Mistryně).

Mniška Džijuni


Agnés „Eihei“ Gouaud

Narozena v roce 1948
S mistrem se setkává od roku 1985
Vysvěcena na mnišku v roce 1999
Dlouhou dobu zastávala funkci pokladníka sdružení a podílela se na mnoha dalších funkcích.
Doprávazela mistra při jeho cestách do Východní Evropy a vede několik dódžó.

20. listopadu 2011 obdržela od Mistra Sandó Kaisena Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího Štítu a získala titul Reverendky (Mistryně).

Mniška Eihei


Alexandra „Eiki“ Migacz

Narozena v roce 1973 v Krakově.
Počátek praxe v říjnu 1993.
Po mnoho let odpovědná za vedení misie v Polsku.
Mistrova překladatelka a organizátorka misií a sesšinů.
Plnila funkci tenzo.
Od několika let vede misii na Ukrajině.

15. května 2012 obdržela od Mistra Sandó Kaisena Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího Štítu a získala titul Reverendky.

Mniška Alexadra EIKI Migacz s Mistrem Sandó Kaisenem


Tomasz „Keiji“ Dąbrowski

Narozen v roce 1975 v Krakově.
Počátek praxe v březnu 1996.
Vedl několik dódžó v Polsku a zastával funkci polského pokladníka.
Několik let vedl a rozvíjel misii v České republice.
S Mistrem Sandó Kaisenem cestoval po Japonsku.
V roce 2012 začíná misi na severu Francie a v Paříži.

15. května 2012 obdržel od Mistra Sandó Kaisena Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího Štítu a získal titul Reverenda.

Mnich Tomasz KEIDŽI Dabrowski s Mistrem Sandó Kaisenem


Robert „Gyôja“ Klimo

Narozen 27. září 1969.
Počátek praxe v roce 2000.
V roce 2005 vysvěcen na mnicha.
Nejprve působil na Slovensku, od roku 2007 v ČR.
Vedoucí dódžó v Brně a Žďáru nad Sázavou.

1. ledna 2014 obdržel od Mistra Sandó Kaisena Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího Štítu a získal titul Reverenda.

Gyoja

Mnich Robert „Gyôja“ Klimo


Silvia „Kishó“ Gulová

Narozena 1976, počátek praxe v roce 1998.
Odpovědná za Slovensko.
Úžastní se již 18 let zimní a letních táborů ve Francii.
Organizuje misii a sesšiny ve své zemi.

14. července 2014 obdržela od Mistra Sandó Kaisena Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího Štítu a získala titul Reverendky.

Kisho

Mniška Silvia „Kishó“ Gulová s Mistrem Sandó Kaisenem


Brice „Arya“ Rodriguez

Narozen 1972, počátek praxe v roce 1989.
Již 25 let následuje učení a pravidelně se účastní sesšinů.
Je pokladníkem sdružení, doprovází mistra při cestách po Východních zemích.

14. července 2014 obdržel od Mistra Sandó Kaisena Odkaz Dharmy v klášteře Zářícího Štítu a získal titul Reverenda.

Arya

Brice „Arya“ Rodriguez s Mistrem Sandó KaisenemNahoru | © Zen mistra Sandó Kaisena, Sótó zen ČR