Daňové zvýhodnění plynoucí z finančního daru

Na základě Vašeho daru sestavíme darovací smlouvu, která bude pro Vás dokladem pro snížení daňového základu (dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v aktuálním znění).

Jste li fyzická osoba:
– Od základu daně lze odečíst hodnotu daru, který přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč.
– V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně

Jste li právnická osoba:
– Od základu daně (sníženého o odčitatelné položky) lze odečíst hodnotu daru, který přesáhne 2 000 Kč.
– V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně.Nahoru | © Zen mistra Sandó Kaisena, Sótó zen ČR