Jak správně meditovat

Jak správně meditovat – audiokniha obsahuje učení zenového buddhismu, které předkládá mistr Sandó Kaisen. Interpret Miloslav Šebela.

Jádrem Zenu je čistá, bezpředmětná meditace zazen, tak jak ji praktikovali a předávali velcí mistři po dobu více než 2500 let. Při meditaci je důležité soustředit se zejména na správnou pozici, způsob dýchání a duchovní naladění. Jestliže při dýchání zapomeneme na sebe samotné, vede to k jednotě s vesmírným vědomím, které je v každém z nás. Je mylné tvrdit, že osvícení dosahujeme meditací. Meditace je osvícením. Proto setrvávejte bez předmětu, bez cíle a pravidelně opakujte svouj praxi.

Kolekce Au coeur de l’Esprit – V srdci Ducha přináší učení zenového buddhismu. Mistr Sandó Kaisen zde jednoduchým, přímým jazykem představuje zen a meditaci, jakožto praxi, kterou muže vyzkoušet každý. Toto učení pramení z jeho vlastní praxe, z jeho prožitku, nebo spíše z jeho zkušeností v různých oborech lidské činnosti, z pozorování přírody, ze studia a zpřítomnění tradičního zenového a buddhistického učení. Jedná se o studiové nahrávky mluveného slova, zvuku a hudby.Nahoru | © Zen mistra Sandó Kaisena, Sótó zen ČR