Když se láska probudí

kdyz-se-laska-probudi

Rok vydání: 2015, cena: 99 Kč (stažení mp3) / 199 Kč (CD)
Délka: 59 min.
Ukázka k poslechu

Objednat

Král onoho světa mne provází na každém kroku, je mým pastýřem a díky němu nemám nedostatku. On je záštitou mého života; před kým bych se měl třást? Jediná věc, která opravdu stojí za námahu, je přebývat v domovu krále onoho světa. To je naše pozice, přebývat v chrámu, chrámu ducha, v tomto těle. Vychutnat si každý nádech jako se vychutnává nejlahodnější pokrm. Vychutnat si jeho lahodnost, která mi umožňuje žít, aniž bych upadl do pekel temných činů. Na skálu mne pozvedá, abych neváhal a nekřivil se. Ty, jenž jsi mne chránil před nehodami a nebezpečnými střety, jenž jsi skrze soucit a trpělivost uměl čekat v zákoutích ulic mého města, až skončím se svými bolestmi, touhami a zkušenostmi člověka. Ty, díky komu opadlo množství závojů, odhalujíce tak veškeré nekonečno zákona. Ty, jenž jsi pro mne byl úlevou od bolesti nevědomosti. Do koho bych dnes znovu vložil svou víru, pokud ne do tvého dechu, nového, stále se oživujícího ve zdroji tak vzdáleném. Ve chvílích mé úzkosti, i když můj dech je zmatený a opuštěný, záříš v jasnosti nehybného ducha. Bez myšlení myslíš na mne, beze slov v tichu vyjadřuješ sebe.Nahoru | © Zen mistra Sandó Kaisena, Sótó zen ČR