Stát se žákem

stat-se-zakem

Rok vydání: 2015, cena: 99 Kč (stažení mp3) / 199 Kč (CD)
Délka: 40 min.
Ukázka k poslechu

Objednat

Co je smyslem našeho života? Je to vyřešení problému naší existence. Řešením našeho života je praktikovat cestu spolu se všemi žijícími bytostmi. Vědět, že i když máme Buddhovu podstatu, tak až dosud jsme ve svém životě jen tápali. Ta autentická svoboda nám musí být vlastní. Nemůže být dosažena skrze sebe sama, ani skrze druhé. Nebýt svazován společností, ani egem, je, myslím, pravá svoboda. Tato pravá svoboda je uchopit ne-strach. Nic už nás nemůže svazovat, ani nemoc, ani smrt, ani chudoba. Pokud máme takového ducha, neexistuje na zemi ani v nebi žádná pohroma. Upadnout do ohně je katastrofa, dostat milion dolarů je také katastrofa. Je omyl si myslet, že utrpení pochází z nedostatku peněz, z bolesti, zimy a hladu. Kořen tohoto utrpení existuje, ať už jsou peníze či nikoli. Neboť to je utrpení celého vesmíru.Nahoru | © Zen mistra Sandó Kaisena, Sótó zen ČR