Co je to kusen?

Ku: ústa.
Sen: učení.

Kusen je učení mistra k jeho žákům, v dódžó, během zazenu. Kusen je tajný jazyk, zenová technika řeči, vyhrazená žákům zenové školy Sótó při zazenu v dódžó.

Je to tajemství mezi mistrem a žákem, kterému nikdo zvenčí nemůže porozumět. Kusen je od mistra k žákovi a od žáka k mistrovi.

Občas mistr užívá kusenu, aby pokáral své žáky.

Používá prostá a velmi důležitá slova: „Brada zatažená.“ „Nehýbat se.“ „Narovnejte páteř.“ (Učení vztahující se k pozici a soustředění.)

Někdy je učení jednoduché, jindy dlouhé a hluboké. Ale není to ani literatura, ani přednáška.
Mistr musí udeřit na ducha žáků a pohnout jím.

Napíšeme-li kusen v malebném jazyce, ztratí na síle, stávaje se slabým, libým, a v té chvíli to již není kusen. Kusen užívá jazyka přímého, někdy cynického, jindy humorného, uštěpačného.
Věty jsou krátké, přímé. Krátké věty jsou nutné, neboť musí útočit.

Ticho samo o sobě je také učením.

Kusen nemá za cíl výchovu znalostí a vědění, musí hluboce zapůsobit na mozek a přinutit vytrysknout intuici a nejvyšší moudrost. Právě tak při zazenu, nevědomě, přirozeně slyší žák kusen a není nutné chtít si jej zapamatovat. Kusen proniká do podvědomí a paměť jej zaznamenává automaticky, nevědomě, přirozeně.

V kusenu mistr vytváří učení předané jeho mistrem. Je třeba trvat na tomto tvoření tady a teď.
Byli byste-li mistr a jednoduše byste četli ten kusen v dódžó, nebyl by to kusen.
Komentuje-li a vysvětluje-li někdo kusen, již to není kusen. Pouze autentický mistr předání může vytvořit kusen z hloubi kosmického nevědomí.

Úryvek z knihy Le Livre du kesa:

DESHIMARU, Taisen, Maître. Qu´est-ce que le kusen ? Le livre du kesa. Paris : Association Zen International, 1986. s. 13-14, 231 s. ISBN 2-901844-05-7Nahoru | © Zen mistra Sandó Kaisena, Sótó zen ČR