Duše

Duše…
Tajemná Dáma
Která rozechvěje srdce
Houslí, člověka a větru

Duše…
To je oheň bez plamene
To je láska beze stop
To je místo bez konce

Duše…
Jsme to my, když opustíme
Naše cenná zavazadla
Abychom se trochu nadechli

Duše…
Nikdy neposkvrněná
I když je označená
Křížem ze železa či dřeva

Duše…
To je věčná záruka
Před lidským klamem
To je duše

Duše, aniž by kdo věděl
Nestálá řeka
To je duše
Text písně L’âme z CD Mistra Kaisena L’âme:
KAISEN. L’âme [CD]. Trnava: Studio „J“, 2000Nahoru | © Zen mistra Sandó Kaisena, Sótó zen ČR