O podstatě věcí

Jednou se mistr ovíval vějířem…
Žák jdoucí okolo se zeptal
“Podstata větru je všude, proč se tedy ovívat?“
Mistr odsekl
“Podstata větru je všude“
A ovíval se dál

Dosáhnout Probuzení to je jako uvidět vykvétat
Na vyschlém stromě květ…

I když je Esence Ducha původně jasná
Zahalují ji klamné myšlenky
Tak jak mraky zahalují světlo slunce
Když skoncujeme s klamnými myšlenkami
Esence Budhy se projevuje sama od sebe
Tehdy je stále potřeba praktikovat sed…
Až do vyhasnutí vášní

Chceš-li okamžitě spatřit
Skutečnou podstatu všech Buddhů
Stačí poznat jen projev svého jediného Ducha
Úryvky z knihy Mistra Kaisena:
KAISEN, Mistrz. Perły mądrości. Wrocław: Rebirthing, 1999.Nahoru | © Zen mistra Sandó Kaisena, Sótó zen ČR