O satori

Musíme jít za poznání
Meditace je naprostá rezignace z poznaného
Neexistuje v ní
Ani minulost
Ani současnost
Ani budoucnost
Je to prostor nejsoucí poznaným prostorem
V tomto významu neexistuje čas ani prostor

Mlčení mysli je svoboda
Svoboda je nekonečná
Nerodí se z času ani z tvého vědění
Svoboda nespočívá v hledání osobního zadostiučinění
Zůstává naprosto v kontaktu
Se všemi bytostmi vesmíru
Meditace tedy nespočívá v odosobnění
Ale ve zpřítomnění všech věcí
Praktikování o samotě pro sebe
Vede pouze k odtržení se od ostatních
A k utrpení

Chceš-li okamžitě spatřit
Skutečnou podstatu všech Buddhů
Stačí poznat jen projev svého jediného Ducha
Úryvky z knihy Mistra Kaisena:
KAISEN, Mistrz. Perły mądrości. Wrocław: Rebirthing, 1999.Nahoru | © Zen mistra Sandó Kaisena, Sótó zen ČR