Všem bytostem

Dokud září nebe nad našimi hlavami a dokud fouká vítr
Zasypej nás záplavou květin z obrovitého stromu Tvého srdce
Moudrým dej pochopení, básníkům víru
Chudým perly o tisíceré záři
A zcela nakonec mysli na mne

Dokud se ještě země točí a laskavost Tvého Zákona
Dává mocným všech království
A dětem dlouhý život
Odstraň z cest kameny, které zraňují,odstraň hranice času
Dej vojákům mušku Tvých očí
A nakonec nezapomeň na mně

Jsi přítomný všude a ponad
A každé ucho slyší Tvůj hlas
Vznětlivým dej mírnost
Žebrákům ukaž cestu k Bohu
Pouštím dej vodu
Hledajícím trochu času
Tvé úsměvy lidem, kteří se trápí
A zcela nakonec mysli na mne

Světlo přicházející ze špetky naděje, můžeš prozářit jejich modlitbu?
Dokud se země točí a dokud oheň plane v nás
Dej každému slova, kterých třeba
Dej každému sílu milovat
Služebníkům, kteří Ti blahořečí
Dej trpělivost se znovu vracet

Dokud se ještě země točí
A dokud mne dělá člověkem
Udělej vše proto, abych šel druhým v ústrety
A to především…
Text písně A tous les êtres z CD Mistra Kaisena L’âme:
KAISEN. L’âme [CD]. Trnava: Studio „J“, 2000Nahoru | © Zen mistra Sandó Kaisena, Sótó zen ČR