Zen

Zen, to není moudrost, je to skutečnost taková, jaká je.

Zen je cesta samoty:
Myslet sám za sebe
Jednat sám za sebe
Praktikovat sám za sebe
Trpět sám za sebe

Zen nemá nic společného s klidem ani s nehybnou myslí.
Zen neznamená žít s očima zavřenýma před realitou tohoto světa.

Kráčíme sami, s očima doširoka otevřenýma, nejsme na nikom závislí a zůstáváme celiství.

Zen, to je především umět žít a umět zemřít.
Zen, to není odlévací forma na výrobu buddhistů.

Jsme sami zodpovědní za své myšlenky, za svá slova, za své činy.
Nikdo nemůže dýchat za nás.
Neexistuje nikdo nad námi ani pod námi.
Neexistuje nikdo a nic k uctívání, žádná ideologie.

Realita zenu není nic jiného než realita taková, jaká je.

Pouze odvážný člověk může praktikovat zen.
Je to cesta bojovníka s očima neustále otevřenýma a se stále prohlubující se pozorností.
Právě proto zen nehledá ani lásku, ani moudrost, ani klid.
Tyto tři poklady vlastní každý ve svém nitru.
Stačí být přirozený, autentický a upřímný.

Jak toho dosáhnout?
Praktikováním zazenu.

Praktikovat zazen znamená pozorovat dýchání takové, jaké je, s velkou upřímností a pozorností.
Nehledejte ani si nepředstavujte žádného Buddhu, žádný nebeský stav, žádné zásluhy, žádné osvícení, ani žádnou odměnu jakéhokoliv druhu.
Pokud jste upřímní ve svém dýchání a pozici svého těla, pak jste upřímní ve všech věcech.

Pokud jste pravdiví při dýchání, jste pravdiví při myšlení, vyjadřování i jednání. Nehledejte zen jinde, ani ve lživé reklamě, ani v medových buddhistických řečech.

Proč tu nejde o filozofii, ani o psychologii, ani o morálku, ani o duchovno, ani o náboženství, a už vůbec ne o vlastní moudrost, či osobní poznání?

Proč je pozice tak důležitá?
Protože skutečný duch, skutečné vědomí, sídlí v srdci hmoty.

Odpověď na náš život najdeme ve hmotě.
Ne v zamlžených vrcholech takzvaného duchovního uskutečnění.
Proč mohou zazen dělat všichni?
Protože všichni mají hmotné tělo.

Když se probouzíme do vědomí hmoty, můžeme se osvobodit od všech zábran a rozšířit vědomí za naše zvyky, za naše poznání, za naše maličké bytí.
Kuřátko se může vylíhnout jen tak, že prorazí skořápku.
Skořápku, která není duchovní.
Je to hmotný pancíř složený z bílkovin a všech minerálů světa.
Probuzení není možné mimo hmotu.
A tak i každé duchovno je bez meditace jen snem, iluzí, projekcí mysli.
Tato pozice není ani zenová, ani buddhistická, ani křesťanská.
Je vysvobozením všeho, co jste tak pečlivě uzavřeli do zvyků vašeho těla.

Tváří v tvář smrti vás nikdo nepřijde zachránit.
Je čas, abyste se probudili do reality takové, jaká je.

Takové je učení ZEN, autentické, podobné kázání řeky, která neustále plyne.

Sando Kaisen

Smích mnicha, pevně uchycený na Cestě,
pod pomíjivou střechou.Nahoru | © Zen mistra Sandó Kaisena, Sótó zen ČR